Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Học Regular Expression dễ dàng hơn với RegexOne

Regular Expression là gì?
Regular Expression (biểu thức chính quy – Regex) là một chuỗi kí tự đặc biệt được dùng làm
mẫu (pattern) để so khớp với một chuỗi nào đó.
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều cung cấp cho lập trình viên các thư viện hoặc hàm để
làm việc với Regex.

Về RegexOne
Trong lần thứ n tìm hiểu về cú pháp của Regex thì mình thấy được trang này.
RegexOne cung cấp một cách học Regexp thông qua tương tác với trang web.

RegexOne bao gồm hơn 15 bài học về cú pháp của Regexp từ đơn giản đến phức tạp hơn, và nhiều vấn đề thực tế (Practical Problems) để bạn giải quyết.

Điều đặc biệt của trang này là, các bài học được thiết kế gồm 2 phần: phần lý thuyết và bài tập. Bạn phải vượt qua được bài tập của bài đó thì mới được qua xem phần kế tiếp.

Ngoài ra, RegexOne còn có hướng dẫn sử dụng Regexp với các ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại thì mình thấy đang có hướng dẫn cho C#, Java, PHP và Python.

Các tools hữu ích
Dưới đây là một số trang hữu dụng cho bạn khi cần sử dụng Regexp

http://www.regexr.com/
RegExr là một trang mình thấy rất tốt để test Regex của bạn.
Giao diện dễ dùng, có đầy đủ tutorial, cheatsheet và ví dụ. RegExr còn có phần giải thích regexp bạn viết hoạt động như thế nào nữa.

http://rubular.com/
Rubular là một tool online cho các lập trình viên Ruby để viết và kiểm tra Regex.
Tuy nhiên, đến thời điểm mình viết bài này thì Rubular chỉ mới support các versions Ruby đến 2.1.5.

Message