Muối Nhạt's site

Make notes and share experiences

Make notes and share experiences

Book Quotes

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”

“…việc càng ham muốn điều gì, người ta càng khó đạt được…”

— Viktor E. Frankl, Đi Tìm Lẽ Sống – Man’s Search For Meaning

“He who has a why to live for can bear almost any how”, Nietzsche.
– “Những ai có lẽ để sống thì có thể chịu đựng gần như bất kể chuyện gì”…

— Viktor E. Frankl, Đi Tìm Lẽ Sống – Man’s Search For Meaning

“Hãy quyết tâm sở hữu một ngôi nhà, vì như thế bạn mới có thể tích lũy được tiền bạc và có điều kiện tốt hơn để thực hiện những cuộc đầu tư mang lại lợi nhuận trong tương lai”

— George Samuel Clason, Người giàu có nhất thành Babylon
Categories