Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

I am sure I am feeling happy here 30.Apr.2019!!!

This post is also available in: English

Nếu nhận ra bản thân mình lúc này có bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt với ai đó – EM.., anh vẫn sẽ lựa chọn – dù đau đớn, dù dằn xé – triệt tiêu nó

Nếu yêu thương một ai đó – EM (dẫu có thèm – muốn – khao khát quan tâm hoặc thể hiện sự quan tâm…) anh vẫn sẽ lựa chọn.. đặt để họ – EM ngoài lề cuộc sống của anh..,

Những khi ở cùng mọi người, anh xác nhận anh là một con người khá hoàn toàn khác.., và anh muốn giữ lại điều đó trc mọi ánh mắt của những mối giao tiếp xã hội khác (ít nhất vẫn là lúc này)…

HOW..!.? I wanted to keep any our photos together in private, no-show to public/any friends (any other relationship in work or my life, they do not need to see them, because they will not ever get understanding…)

PLS JUST ASK NOTHING FOR NOW…

I just assured that I am in feeling happy!!!

Green Field Farmstay

30.Apr.2019 – Nghia Le

Message