Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Tham khảo link giới thiệu việc làm trên du thuyền

This post is also available in: English

Tình cờ tìm thấy mấy thông tin này, note lại đây để nhỡ hôm nào thất nghiệp là có cái tham khảo liền… kaka 😉

1) Saigon Tourist:
– http://saigontourist.net/tuyendung/?page_id=4
– http://saigontourist.net/tuyendung/?page_id=6

2) Speedy Global VN
– http://www.speedyglobal.vn/cruise-hotel-staff
– http://www.speedyglobal.vn/casino-staff

3) Top Casino tại Việt Nam:
– https://www.citypassguide.com/en/travel/ho-chi-minh-city/activities/blog/top-casinos-in-ho-chi-minh-city

4) Interedu.Com.Vn:
– http://interedu.com.vn/du-hoc-a52/du-hoc-cac-nuoc-a65/tin-tuc-du-hoc-a150

Message