Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Thèm nói em nghe… 04.11.2018

This post is also available in: English

Có đôi lúc – như lúc này, như ngày hôm qua và hôm nay vậy…, cảm giác thèm được yêu thương…, thèm được gần gũi…, thèm được quan tâm đến một người – như em vậy, Miss T…, một cách ghê gớm vậy…

…và cũng thèm được nói em biết điều đó, cũng một cách ghê gớm vậy….

Nhưng

…vẫn hãy còn đó…, không biết đến bao giờ…, và làm sao…

…mới bớt thôi bộn bề,

 • cuộc sống,
 • gia đình,

…mới bớt thôi ái ngại chuyện đã qua,

 • với hiện tại,
 • với những người quen biết,
 • với em,

…để thôi tự ti…,

 • về quá khứ,
 • trước em,

…để cam đảm…,

 • đối diện quá khứ…,
 • và hiện tại!!!
 • trước em,
 • kể em nghe những điều về anh…

…và để sẵn lòng…,

 • nói em nghe điều anh muốn nói:
  “Anh thương em nhiều lắm”
 • và làm điều anh muốn làm… gần bên em!!!

Cám ơn em… Miss T!!! cho ngày hôm nay, cho ngày hôm qua…!!!
…cho tất cả!!!

Nghia

 

 

Message