Muối Nhạt's site

Make notes and share experiences

Make notes and share experiences

Xử lý một số lỗi WordPress

1) Trắng trang, không truy cập được wp-admin sau khi chuyển hosting… Chưa biết làm gì, thì bật liền chế độ debug lên xem: wp-config.php define(‘WP_DEBUG’, true); 2) Lỗi về RewriteEngine trên Linux (Ubuntu 16.10 LTS): 2.1 Enabling mod_rewrite First, we need to activate mod_rewrite. It’s available but not enabled with a clean Apache 2 installation. […]

Những web-based filemanager không thể bỏ qua

Note lại cho nhớ thôi, đừng ai thắc mắc… 1) angular-filemanager: demo: http://angular-filemanager.zendelsolutions.com/ download: https://github.com/joni2back/angular-filemanager 2) filerun 3) filevista 4)…

Ẩn thông báo của Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer

Khi cài đặt Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer bản nulled. Hay gặp phải thông báo yêu cầu active trong trang quản lý Please activate your copy of the Ultimate Addons for Visual Composer to get update notifications, access to support features & other resources! Chèn đoạn sau vào file functions.php của theme […]

Các plugin tốt nhất cho wordpress

http://www.adcvietnam.net/Cong-nghe/top-10-wordpress-plugins-for-cms-hay-nhat-cho-he-thong-quan-tri.htm http://www.cssfontstack.com/Web-Fontsthachpham.com/wordpress/wp-plugin/22-plugin-wordpress-hay-nen-dung-cuoi-nam-2014.html http://www.phamen.com/cac-plugin-tot-nhat-cho-wordpress/ http://www.htaccesstools.com/hotlink-protection/