Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

I still keep going… with or without you

I still keep going.., with or without people.., with or without you. Thing is,.. I do not want to see myself doing or not doing something because of a persom… I want to see myself more mature, assertive and successful …, Therefore, I kept going although with or without people.., with or without you…, Anyway,…

Little note 07.11.2018

Dear Miss T…, I miss you!!!

Thèm nói em nghe… 04.11.2018

Có đôi lúc – như lúc này, như ngày hôm qua và hôm nay vậy…, cảm giác thèm được yêu thương…, thèm được gần gũi…, thèm được quan tâm đến một người – như em vậy, Miss T…, một cách ghê gớm vậy… …và cũng thèm được nói em biết điều đó, cũng một cách…

Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho…

Thời gian này tôi có xu hướng nghe những bản Ru của Trịnh Công Sơn… Nó không đến từ những cảm xúc tiêu cực, cũng không đến từ cảm xúc của một tâm trí vì bận tâm, hay nặng lòng bởi điều gì đó, hay… bởi vì ai đó… Tinh thần tôi vẫn như lúc nào,…

Protected: Love you…

There is no excerpt because this is a protected post.

My EQ test

After a long chatting with my friend, I realize that I have a problem with my EQ. So I have done a quick test… Amazing!!! My EQ is just 40. and it describes likely the issue that I think I have to face up to… https://www.arealme.com/eq/en/  

Thơ Hoài Minh Phương

Anh chỉ xin em một lời tha thứ, Để trọn đời khỏi hối tiếc, ăn năn… – HOÀI MINH PHƯƠNG –

Message