Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho…

Thời gian này tôi có xu hướng nghe những bản Ru của Trịnh Công Sơn… Nó không đến từ những cảm xúc tiêu cực, cũng không đến từ cảm xúc của một tâm trí vì bận tâm, hay nặng lòng bởi điều gì đó, hay… bởi vì ai đó… Tinh thần tôi vẫn như lúc nào,…

Ẩn thông báo của Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer

Khi cài đặt Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer bản nulled. Hay gặp phải thông báo yêu cầu active trong trang quản lý Please activate your copy of the Ultimate Addons for Visual Composer to get update notifications, access to support features & other resources! Chèn đoạn sau vào file functions.php của theme…

Message