Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho…

Thời gian này tôi có xu hướng hay nghe những bản hát ru của Trịnh Công Sơn… Nó không đến từ những cảm xúc tiêu cực của cái một mình, cũng không phải cảm xúc của một tâm trí vì bận tâm, hay nặng lòng bởi một điều gì đó, hay bởi vì ai đó……

Ẩn thông báo của Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer

Khi cài đặt Visual Composer và Ultimate Addons for Visual Composer bản nulled. Hay gặp phải thông báo yêu cầu active trong trang quản lý Please activate your copy of the Ultimate Addons for Visual Composer to get update notifications, access to support features & other resources! Chèn đoạn sau vào file functions.php của theme…

Message