Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

I am sure I am feeling happy here 30.Apr.2019!!!

Nếu nhận ra bản thân mình lúc này có bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt với ai đó – EM.., anh vẫn sẽ lựa chọn – dù đau đớn, dù dằn xé – triệt tiêu nó… Nếu yêu thương một ai đó – EM (dẫu có thèm – muốn – khao khát quan tâm…

Message