Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Tips & Tricks – Hide Your SabreDAV Directory

Are you using SabreDAV for your project? How does it look when you go to it’s root directory? Mine: Either you can protect by .htaccess & .htpasswd with apache2 rewrite_mode. But there is an simple & easy way to hide it by creating an empty index.html. Like this: Find all SabreDAV directories in /var/www and…

insserv: warning: script ‘sendmailanalyzer’ missing LSB tags and overrides

Have you ever seen this annoying warning, and it stuck you to do something with apt, dpkg… root@lcl-usvr-01:~# apt autoremove –purge Setting up util-linux (2.27.1-6ubuntu3.6) … insserv: warning: script ‘sendmailanalyzer’ missing LSB tags and overrides insserv: There is a loop between service monit and sendmailanalyzer if stopped insserv: loop involving service sendmailanalyzer at depth 2…

How to fix a locale setting warning from Perl?

Getting this waring everything I am trying to use apt-get, perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = (unset), LC_ALL = (unset), LC_CTYPE = “UTF-8”, LANG = “en_US.UTF-8” are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to a fallback locale (“en_US.UTF-8”). locale: Cannot set LC_CTYPE…

Font-family Collection

https://www.fontsquirrel.com/fonts/kalam

Dùng VPS Việt Nam Tạo SOCKS Proxy – Vượt Bão Đứt Cáp

SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật giữa máy chủ và máy khách, thông thường được sử dụng để kết nối trực tiếp với VPS/Server hoặc tạo kết nối sFTP để upload/download dữ liệu. Tuy nhiên, SSH còn một công dụng rất hữu ích khác, đó là dùng để tạo SOCKS Proxy truy cập Internet, vượt Firewall hoặc fake IP.

Những người hơn 10 năm không đổi số điện thoại…

Chính vì sống thiên về tình cảm nên những người này luôn muốn lưu giữ cho mình những kỷ niệm khó quên, dù cho đó chỉ đơn giản là một số điện thoại. Trong ý nghĩ của những người 10 năm không đổi số điện thoại di động, việc dùng số cũ sẽ giúp họ có thể kết nối lâu dài hơn với mọi người – đó có thể là bạn bè hay đồng nghiệp tại công ty cũ…

Hướng dẫn setup / cài đặt SendmailAnalyzer trên Ubuntu 16.04

SendmailAnalyzer as is name suggest is a free Sendmail/Postfix log analyzer. It process maillog files and generate dynamic statistics in HTML and graphical output. The reports are generated in real time so that it let you know at any moment what is going on your mail servers. It use time (hour, day, month and year views) and cross-linked navigation for easy use.

Configure Linux Server (Ubuntu 16.04 LTS) to send email…

Setup and Configure SSMTP and MAILUTILS to send email from system, ie: alarm notification, crontab’s message…
This tools is useful that you do not need to setup a MTA (Mail Transfer Agent) like SMTP Server, Sendmail… to deliver system’s message.

Nhân sinh cũng như một ly trà…

Nhân sinh, cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng…

Message